İş Hukuku

Kıdem Tazminatı

KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin bir sonucudur ve 1475 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı haller kanunun 14.maddesinde sınırlı sayıda belirtilmektedir. İlgili madde şöyledir; Madde 14  – Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen […]
Devamını Oku

İhbar Tazminatı

İHBAR TAZMİNATI İhbar Tazminatı: İşçi veya işverenin ihbar sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini feshetmeleri halinde ‘usulsüz fesih’ söz konusu olmaktadır. Bu durumda feshin muhatabı, ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Dolayısıyla ihbar tazminatı, iş sözleşmesini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Kanunun 17/4. maddesinde de düzenlendiği üzere “bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya