İdare Hukuku

Memurların Disiplin Suçu ve Cezası

MEMURLARIN DİSİPLİN SUÇU ve CEZASI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinde, disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve kamu görevinden çıkarma olmak üzere beş başlık altında düzenlenmiştir. 1.Uyarma: Memura, görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olması yönünde yazılı olarak yapılan bildirim türlerinden biridir. Uyarma cezasına […]
Devamını Oku

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası Ve İşlemleri

KAMULAŞTIRMA NEDİR? KAMULAŞTIRMA DAVASI ve İŞLEMLERİ Kamulaştırma: Anayasanın 46. Maddesinde yer alan hükme göre kamulaştırma, devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunmaz taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, mülkiyetinin devralınması veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurulmasıdır. Tanımdan da […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya