Ceza Hukuku

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU Toplumun en korunmasız grubundan olan çocukların karşı karşıya kaldıkları pek çok tehlike olmakla birlikte, cinsel istismarın bunların en ağırı olduğu kuşkusuzdur. Cinsel istismarın çocuk için bir travmaya yol açmasının yanı sıra, psikolojik sorunları sebebiyle suç işlemeye meyilli olan insanların genellikle çocukluk dönemlerinde yaşadıkları bir problem sebebiyle suça yöneldikleri de bilimsel çalışmalarla […]
Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza hukukunun, suçluyu toplum içinde rehabilite etme yaklaşımı çerçevesinde gelişen bir kurumdur. Hukuk sistemimize ilk olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. maddesiyle girmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231. Maddesi şöyledir: Madde 231:(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede […]
Devamını Oku

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalede Hekimin Sorumluluğu

ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN SORUMLULUĞU Tıbbî müdahale, “Tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi (hekim) tarafından, doğrudan ya da dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ise, insan bedeni üzerindeki çeşitli yapıların şekillendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve her türlü estetik müdahaleyi konu alan uzmanlık dalıdır. […]
Devamını Oku

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte duygu ve düşünceleri paylaşımlar yoluyla ifade eme ve bu paylaşımların pek çok insana ulaşması kolaylaşmıştır. Ancak bu durum ifade özgürlüğü sağlamakla birlikte haksız isnatlara ve hakaretlere de sebep olmaktadır. Bu durum, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Şerefe Karşı Suçlar’ başlığı altında, 125. maddede hakaret […]
Devamını Oku

Ses veya Görüntülerin Kayıt Altına Alınması Suçu

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu Bir suçun soruşturma veya kovuşturma aşamasında yetkisiz olarak yapılan ses ve görüntü kaydı ve bunların nakledilmesi suç teşkil etmektedir. Söz konusu suç yalnızca ceza yargılaması için değil hukuk davalarında yapılan kayıtlar için de geçerlidir. Bu suç, TCK m.286’da, “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda […]
Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Teknolojinin gelişmesi ve özellikle dijital platformlarda özel hayatın gizliliğinin korunmasının zorlaşmasıyla birlikte, Türkiye’nin de28 Ocak 1981 tarihinde taraf olduğu ‘Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ ile uyruğu veya ikametgahı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik yollarla işleme […]
Devamını Oku

Hukuka Aykırı Arama Sonucu Elde Edilen Delillerin Akıbeti

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda koruma tedbirleri arasında düzenlenen arama, diğer koruma tedbirleri gibi kişi hak ve hürriyetlerine müdahale içeren bir ceza muhakemesi kurumudur. Bu nedenle koruma tedbirlerinin uygulanmasında, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kanunilik ve ölçülülük büyük önem taşımaktadır. Hukuk güvenliği gereği arama işleminin, kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Arama CMK m.116’ya göre […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya