Borçlar Hukuku

Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi “Kira sözleşmesi”, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmasıyla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyiüstlendiği, karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi karşılıklı iradelerin birleşmesi suretiyle oluşur. Kira sözleşmesinin tarafları, kiraya verilen maldan bedel karşılığı yararlanan kiracı ile yararlanmaya razı […]
Devamını Oku

Kuaför Hizmetleri Sebebiyle Tazminat

Kuaför Hizmetleri Sebebiyle Tazminat Kuaförler tarafından yapılan saç boyama esnasında saçın yanması, saç kesiminin talebe uygun bir şekilde yapılmaması vb. işlemler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde “ayıplı hizmet” olarak kabul edilmektedir. Nitekim Yargıtay kararlarında da kuaförün ayıplı hizmeti sebebiyle açılacak tazminat davalarında Tüketici Mahkemeleri’nin görevli olduğu belirtilmektedir. Ayıplı hizmet, Kanun’un 13. Maddesinde düzenlenmektedir. […]
Devamını Oku

Rezervasyon İptalinde Ücret İadesi

REZERVASYON İPTALİNDE ÜCRET İADESİ Seyahat acentelerinin erken rezervasyon indirimleri cazip olmakla birlikte, ileri bir tarih için plan yapmak, belirsizlikler sebebiyle risk barındırmaktadır. Rezervasyonun iptalinin gerekmesi halinde yatırılan ücretin iade edilip edilmeyeceği tereddüdü, tatil planları yapmaya engel olmaktadır. Bu duruma ilişkin düzenlemeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri […]
Devamını Oku

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalede Hekimin Sorumluluğu

ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN SORUMLULUĞU Tıbbî müdahale, “Tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi (hekim) tarafından, doğrudan ya da dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ise, insan bedeni üzerindeki çeşitli yapıların şekillendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve her türlü estetik müdahaleyi konu alan uzmanlık dalıdır. […]
Devamını Oku

Ayıplı Mala Karşı Tüketicinin Hakları

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE AYIPLI MALA KARŞI TÜKETİCİNİN HAKLARI Ayıplı maldan sorumluluk, hem 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda hem de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(TKHK)’da düzenlenmektedir. TKHK’na göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Ayıplı mal ise Kanun’un 8. maddesinde düzenlenmektedir: MADDE 8:“(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, […]
Devamını Oku

Araç Değer Kaybı Tazminatı

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI Araç değer kaybı, kaza sonrasında gördüğü hasar ve tamirat neticesinde aracın değerindeki azalmayı ifade etmektedir. Bilindiği gibi ikinci el araç alım-satımında dikkat edilen ilk husus, mühim bir aracın kaza kaydının olmaması veya aracın önemli parçalarında değişiklik olmamasıdır. Buna ilişkin bilgi TRAMER kayıtlarından sorgulanarak elde edilebilmektedir. Bu yönüyle araç değer kaybı, kaza […]
Devamını Oku

İnançlı İşlem

İNANÇ SÖZLEŞMESİ ve ŞARTLARI İnançlı devir sözleşmesi, bir taşınmazın mülkiyetini devren kazanan kimsenin, mülkiyeti devredenle aralarında kararlaştırılan amaca göre kullanmayı ve gerektiğinde mülkiyeti devredene veya üçüncü bir kişiye devretmeyi taahhüt etmesi ve devredenin de bu taahhüde güvenerek taşınmazın mülkiyetini devretmesidir. Yargıtay’ın inançlı işlem tanımı, ‘inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir şey […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya