Ay: Nisan 2022

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU Toplumun en korunmasız grubundan olan çocukların karşı karşıya kaldıkları pek çok tehlike olmakla birlikte, cinsel istismarın bunların en ağırı olduğu kuşkusuzdur. Cinsel istismarın çocuk için bir travmaya yol açmasının yanı sıra, psikolojik sorunları sebebiyle suç işlemeye meyilli olan insanların genellikle çocukluk dönemlerinde yaşadıkları bir problem sebebiyle suça yöneldikleri de bilimsel çalışmalarla […]
Devamını Oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Basit Yargılama Usulü

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE BASİT YARGILAMA USULÜ 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yazılı yargılama, basit yargılama, sözlü yargılama ve seri muhakeme usulü olmak üzere dört yargılama usulü benimsenmiştir. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yazılı ve basit yargılama usulleri olmak üzere iki yargılama usulü benimsenmiş ve sözlü yargılama ve seri muhakeme usulleri kaldırılmıştır. […]
Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza hukukunun, suçluyu toplum içinde rehabilite etme yaklaşımı çerçevesinde gelişen bir kurumdur. Hukuk sistemimize ilk olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. maddesiyle girmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231. Maddesi şöyledir: Madde 231:(1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede […]
Devamını Oku

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar Serbest piyasa ekonomisinde finansal piyasaların düzgün ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlayabilmek bakımından Sermaye Piyasası Kurumu gibi kurumlar büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan şefaflık, istikrar ve güvenilirlik sağlamak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda bazı suç tipleri düzenlenmiştir. Bu yazıda ilgili suç tiplerine değinilecektir. 1.Bilgi Suistimali: Kanun’un 106.maddesinde düzenlenen bilgi […]
Devamını Oku

Memurların Disiplin Suçu ve Cezası

MEMURLARIN DİSİPLİN SUÇU ve CEZASI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinde, disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve kamu görevinden çıkarma olmak üzere beş başlık altında düzenlenmiştir. 1.Uyarma: Memura, görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olması yönünde yazılı olarak yapılan bildirim türlerinden biridir. Uyarma cezasına […]
Devamını Oku

Rezervasyon İptalinde Ücret İadesi

REZERVASYON İPTALİNDE ÜCRET İADESİ Seyahat acentelerinin erken rezervasyon indirimleri cazip olmakla birlikte, ileri bir tarih için plan yapmak, belirsizlikler sebebiyle risk barındırmaktadır. Rezervasyonun iptalinin gerekmesi halinde yatırılan ücretin iade edilip edilmeyeceği tereddüdü, tatil planları yapmaya engel olmaktadır. Bu duruma ilişkin düzenlemeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya