Ay: Mart 2022

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalede Hekimin Sorumluluğu

ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN SORUMLULUĞU Tıbbî müdahale, “Tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi (hekim) tarafından, doğrudan ya da dolaylı tedavi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ise, insan bedeni üzerindeki çeşitli yapıların şekillendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve her türlü estetik müdahaleyi konu alan uzmanlık dalıdır. […]
Devamını Oku

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet veya Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte duygu ve düşünceleri paylaşımlar yoluyla ifade eme ve bu paylaşımların pek çok insana ulaşması kolaylaşmıştır. Ancak bu durum ifade özgürlüğü sağlamakla birlikte haksız isnatlara ve hakaretlere de sebep olmaktadır. Bu durum, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Şerefe Karşı Suçlar’ başlığı altında, 125. maddede hakaret […]
Devamını Oku

Ses veya Görüntülerin Kayıt Altına Alınması Suçu

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu Bir suçun soruşturma veya kovuşturma aşamasında yetkisiz olarak yapılan ses ve görüntü kaydı ve bunların nakledilmesi suç teşkil etmektedir. Söz konusu suç yalnızca ceza yargılaması için değil hukuk davalarında yapılan kayıtlar için de geçerlidir. Bu suç, TCK m.286’da, “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda […]
Devamını Oku

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

SERİ MUHAKEME ve BASİT YARGILAMA USULÜ 17/10/2019 tarihinde 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23 ila 25. Maddeleriyle ceza muhakemesi sistemimize “seri muhakeme usulü” ve “basit yargılama usulü” dahil edilmiştir. Seri Muhakeme Usulü Seri muhakeme usulü, CMK’nın 250. maddesi ve Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği’nde, basit yargılama usulü ise […]
Devamını Oku

Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma Suçu

BANKA veya KREDİ KARTLARINI KÖTÜYE KULLANMA SUÇU Banka kartı ve kredi kartına ilişkin tanım, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun “Tanımlar” başlığını taşıyan 3. Maddesinde yer almaktadır. Buna göre “Banka kartı, mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kart, kredi kartı ise nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet […]
Devamını Oku

Muris Muvazaası

MURİS MUVAZAASI Nisbi muvazaa türlerinden olan muris muvazaası, mirasbırakan ile lehine tasarrufta bulunulan kişinin, saklı paylı mirasçı olup olmaması önem arz etmeksizin mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yaptıkları anlaşmaya dayanan muvazaadır. Yargıtay muris muvazaasını, mirasbırakanın gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemekle birlikte, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği […]
Devamını Oku
  • +90 216 807 00 09
  • info@icpartners.com.tr
  • Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Apt. No:2E Kat 21 Daire 331 Ataşehir/İSTANBUL
  • Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, Sinpaş Metrolife Sitesi F Blok Kat: 6 Daire: 73 Sancaktepe / İSTANBUL

Sosyal Medya